เว็บสล็อตแตกง่าย กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นำคาราวานข้าวหอมมะลิบุกตลาดภาคใต้ที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 เม.ย.61 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เว็บสล็อตแตกง่าย ภูเก็ต นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ของเด่น นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2561 โดยมี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชู พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชู พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 

กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมหลัก การผลิตข้าวหมอมะลิ คุณภาพดีสู่สากล กิจกรรมย่อย การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รายการ การเจรจาแสดงและจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ของดีเด่น (Road Show And Busineess Matching) จำนวน 2 ครั้ง วงเงิน จำนวน 4,370,000 บาท ซึ่งแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น และการเจรจาธุรกิจครั้งที่ 1 วงเงิน 2,185,000 บาท

กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร โดยได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ คือ การส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมให้ได้มาตรฐาน โดยวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสและเชื่อมโยงตลาดให้สินค้าข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ สามารถขยายช่องทางตลาดไปสู่ผู้บริโภคในประเทศ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร/แปรรูป ผู้ประกอบการ และประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งลดการพึ่งพาจากภาครัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจขยายช่องทางตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสู่ภาคใต้ เป็นการเปิดโอกาสกระตุ้นยอดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิให้เป็นที่รู้จักและเกิดคู่ค้าเพิ่มขึ้น

นายบวรศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อคัดสรรสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจากทั้ง 4 จังหวัด ให้ผู้บริโภคได้เลือกชม ช๊อป และชิมได้อย่างเต็มที่ โดยกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มีภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จากจังหวัดนครราชสีมา ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ จากจังหวัดบุรีรัมย์ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผ้าไหม และอาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดไปจำหน่าย เป็นการนำผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงและเปิดโอกาสให้มีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงตลาดให้สินค้าข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ สามารถขยายช่องทางไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

ไกด์จีนเมาซิ่งมอเตอร์ไซด์แหกโค้งชนเสาหลักถนนดับคาที่

วันนี้(29 เม.ย.61) ที่ถนนหลังเขื่อนคลองกะทะ บ้านากก ม.5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ต.ท.ธาดา โสดารักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย จ.ภูเก็ต ร่วมกันชันสูจน์พลิกศพชายรูปร่างใหญ่ สวมเสื้อคอกมลสีขาว สวมกางเกง อายุประมาณ 35-45 ปี นอนหงายเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าข้างถนน ห่างไปประมาณ 5 เมตร พบรถจักียานยนต์ หมายเลขทะเบียน ใกล้กับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนฉ-197 จ.ภูเก็ต อยู่ในพงหญ้า บนถนนพบหมวกนิรภัยสีดำตกอยู่ 1 ใบ และที่ขอบถนนพบร่องรอยล้อรถจักรยานยนต์ไถลจากหัวโค้งไปชนเสาหลักถนน เมื่อตรวจสภาพศพพบมีแผลที่ลำคอ ที่ลำตัวมีรอยซ้ำคล้ายร่างไปปะทะกับของแข็ง ในกระเป๋าพบเพียงโทรศัพท์มือ 1 เครื่อง ข้อมูลมีแต่ภาษาจีนและไม่พบเอกสารใดๆที่แสดงว่าชายคนดังกล่าวนั้นเป็นใครมาจากไหนไกด์จีนเมาซิ่งมอเตอร์ไซด์แหกโค้งชนเสาหลักถนนดับคาที่

จากการสอบถามประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวทราบว่า ชายคนดังกล่าวนั้นเป็นชาวจีนฮ้อ จากที่ราบสูงแถบภาคเหนือไกด์ภาษาจีน กินกันที่บ่อปลาบนเขาไม้เท้า 12 ห่างจากบริเวณดังกลาวประมาณ 4-5 กิโลเมตร ซึ่งมีอยู่หลายบ่อที่เปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มไกด์ภาษาจีน แต่ส่วนใหญ่บ่อปลาจะปิด 18.00 น. แต่มีบ่อปลาแห่งใหม่ที่เปิดจนดึกคาดว่าชายคนดังกล่าวนั้นน่าจะไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันจนเมาแล้ว ซิ่งรถมาตามถนนเพื่อกลับที่พักแถบใกล้เคียง แต่เพราะเมาไม่สวมหมวนิรภัยเอาตั้งไว้ตะกร้าหน้ารถและขับขี่มาด้วยความเร็ว ประกอบบริเวณดังกล่าวในช่วงกลางคืนจะมืดมากไม่มีไฟส่องสว่างเมื่อขับมาถึงทางโค้งทำให้ตกใจเบรครถแต่รถไถลไปจนเสาหลักถนนและตัวกระเด็นไปกระแทกเสาและลอยตกลงไปในพงหญ้าดังกล่าวในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งตรวจสอบทะเบียนผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุ เพื่อหาว่าผู้เสียชีวิตคือใคร จะได้พร้อมประสานญาติมารับศพต่อไป สล็อตแตกง่าย